ondernemers

Wij verlenen onze diensten aan een grote verscheidenheid van MKB-klanten. Met velen van hen hebben wij al een jarenlange relatie, hetgeen o.a. te danken is aan de combinatie van informele omgangsvormen en maximale professionaliteit.

De diensten die wij voor u kunnen verzorgen zijn hieronder samengevat, waarbij u er ook voor kunt kiezen om de diverse werkzaamheden bij u op locatie uit te laten voeren.
*    (periodiek) verzorgen van uw financiële administratie
*    samenstellen jaarrekeningen en tussentijdse rapportages
*    het verzorgen van uw complete loonadministratie
*    aangiften IB, VPB, omzetbelasting, loonheffing
*    belastingadvies
*    debiteurenbeheer
*    financieringsbegeleiding
*    begeleiden van startende ondernemers
*    eenmalige opdrachten zoals:
      - bijwerken van achterstanden in uw bedrijfsadministratie
      - vervangen van uw administrateur bijvoorbeeld bij ziekte

 

Uw administratie is uniek! Het is uw bedrijf, uw passie. U bent goed in uw vak.

De cijfermatige kant laat u graag over aan een specialist. Wij duiken in uw financiële

situatie, de fiscale positie en de manier waarop uw onderneming juridisch in elkaar zit.

Wij zullen u concrete tips geven als er winst te behalen valt op deze punten.

Daarnaast stemmen we onze dienstverlening af op uw concrete situatie.

 

Het verwerken van uw financiële administratie is belangrijk voor het verschaffen van inzicht in de behaalde resultaten. Door het periodiek (maand/kwartaal) laten voeren van uw administratie onstaat er een goed inzicht in uw bedrijfsresultaat en kunt u inspelen op toekomstplannen.